Disclaimer

Disclaimer 

Deze disclaimer is van toepassing op de Website JongLeren.es. Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. JongLeren.es (Kamer van Koophandel: 68743866), hierna te noemen JongLeren.es, verleent u hierbij toegang tot www.JongLeren.es (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. JongLeren.es behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te doen. Bij discrepantie tussen de inhoud van de website en de individuele overeenkomst, gaat de inhoud van de laatste voor.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Een overeenkomst wordt gesloten op de wijze als opgenomen in de algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

JongLeren.es spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. JongLeren.es draagt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor de inhoud van de Website. Hieronder vallen ook de op de Website vermelde prijzen.

JongLeren.es is nimmer aansprakelijkheid voor informatie van of links naar websites of andere informatiebronnen van derden en de inhoud hiervan.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de Website liggen bij JongLeren.es. Het op welke wijze, vorm en omvang dan ook gebruiken van inhoud van de Website is verboden zonder schriftelijke toestemming van JongLeren.es.

Toepasselijk Recht

Het Nederlands Recht is van toepassing op de Website en deze disclaimer.

Jouw stage in Spanje

Ook zo’n toffe stage organiseren of meemaken?